Théâtre

La pièce Peer Gynt du Kosovo

D’Agon Myftari et Jeton Neziraj. Du 3 au 5 octobre.

© Droits réservés

Le Théâtre Vidy-Lausanne invite avec deux spectacles la principale compagnie indépendante albanophone, Qendra Multimédia (Pristina,) du dramaturge Jeton Neziraj dont les comédies engagées et caustiques sont reconnues internationalement

Le dramaturge kosovar Jeton Neziraj transpose Peer Gynt, la farce poétique de Henrik Ibsen. Peer rêve d’un ailleurs radieux et quitte son Kosovo natal: ses aventures le confrontent à des réalités moins heureuses que prévu, mais il est porté par sa lumineuse recherche de bonheur et de liberté.

Teatri Vidy-Lausanne fton me dy shfaqje kompaninë kryesore të pavarur shqiptare, Qëndra Multimedia (Prishtinë), të dramaturgut Jeton Neziraj, komeditë e pozicionuara dhe kaustike të cilit njihen ndërkombëtarisht.

Dramaturgu kosovar Jeton Neziraj transponon Peer Gynt, farsën poetike të Henrik Ibsen. Peer ëndërron për një vend tjetër rrezatues dhe e lë vendin e tij të lindjes, Kosovën: aventurat e tij e përballojnë atë me realitete më pak të lumtura sesa e priste, por ai drejtohet nga kërkimi i tij i ndritshëm për lumturi dhe liri.